Bemutatkozás

A perbáli Mézeskalács Óvoda a község egyik legszebb részén, a budai hegyek lábánál , az iskola szomszédságában, szép, nyugalmas környezetben helyezkedik el. Az óvoda egy régi, kb. 150 éves épületben került kialakításra, kicsiny csoportszobák, szűkös helyiségek között folyt az óvodai nevelő-oktató munka 2011-ig.

A KMOP.- 4.6.1 EU pályázatán sikerült az óvoda felújítására, korszerűsítésére, bővítésére támogatást nyernünk, így 2011. nyarán elkezdődtek a felújítások. 2012. februárjában költözhettünk be az újjáépített, barátságos a mai kor igényeinek is megfelelő megszépült óvodába.

Óvodánk négy csoportos, a régi 82 férőhely 100 főre bővült. A gyermekek életkora szerint szervezzük a csoportokat, így általában: 2  kiscsoport,  1 középső, 1 nagycsoport kialakítására van lehetőségünk. A csoportszobák méretei megfelelőek, 20-25 gyermek befogadására alkalmasak. Minden csoportnak külön mosdó-wc-je, öltözője van. A bővítés során egy új tornaszobát, logopédiai-fejlesztő szobát, elkülönítő szobát és egy megújult tálalókonyhát sikerült kialakítani, a teljes akadálymentesítés is megoldott az épületben.

Az óvoda udvara továbbra is csodálatos környezetével az óvodánk büszkesége! Bár területe kisebb lett, sikerült megmentenünk az örökzöld fenyőket, tujákat, s a régi hatalmas eperfát, mely alatt még sokat játszottunk, homokoztunk. A füves terület ideális helyszín a különféle játéktevékenységekhez, a napirendet ezért úgy alakítjuk, hogy minél több időt tölthessenek a gyermekek a levegőn, a szabadban. Az udvari játékokat a folyamatosan bővítjük, újítjuk, a szülők és a szülői szervezet segítségével és anyagi támogatásával. Fontosnak tartjuk a környezetvédelemre, az egészséges életmódra való tudatos odafigyelést, a napi háromszori étkezést saját korszerű főzőkonyhánk által tudjuk biztosítani a gyermekek számára.

Pedagógia programunknak a  Néphagyományőrző programot választottuk. Alapelvünk: derűs, barátságos, családias óvoda kialakítása, az egyéni képességekre épülő fejlesztés, a kölcsönös elfogadás, tisztelet. A legfontosabb érték számunkra: a gyermek!
 Programválasztásunkkor a néphagyományok megismerése, a népszokások megőrzésére való törekvés motivált bennünket
.

A  gyermekek a mindennapokban, a jeles ünnepekre való készülődésben játékként éljék meg a hagyományokat, mely az életüket színesebbé, érzelemgazdagabbá varázsolhatja. A közös ünnepvárás feladatait a programunk évszakokra építve, „ ÉVKÖR”-re lebontva tartalmazza. A régi, ősi értékek átmentése –  talán most, az egyre anyagiasabbá, személytelenné váló világunkban – egyre fontosabbá válik, s a kisgyermek érdeklődése, kíváncsisága olyan talaj ahová az értékes magvakat elültethetjük…

Az óvodai életben ezt hogy valósíthatjuk meg? Az adott környezetre, a falusi és a családi háttérre építve –a  mindennapi tevékenységekben, játékos foglalkozásokban. A mese-vers, az anyanyelvi nevelés, a vizuális és környező világ megismerésére nevelés, az énekes játékok-mondókák, a néptánc tanítás , a testnevelés a mindennapok kiemelt  feladata.  Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagyon fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést, az egyéni és a közösségi szokások, szabályok megismerését, betartását és a munkára nevelést!
   

Szeretnénk, ha a gyerekek derűsen, boldogan tölthetnék mindennapjaikat az óvodában – sok élménnyel, tapasztalattal, a játékos foglakozásokon keresztül jól felkészülten kerülnének az iskolába.

Fontosnak tartjuk a család – óvoda jó együttműködését. A szülők és a szülői szervezet évek óta hatékonyan segíti,  támogatja óvodánkat, az óvoda dolgozói évek óta nagyon lelkesen, igényesen végzik szakmai-pedagógiai –nevelő munkájukat.

Szeretettel várjuk Önöket óvodánkba!

Homonnai Ildikó óvodavezető