Térítési díjak

2013. január 2. óta:

 • Óvodás gyermekek részére 420.-/nap
  (tízórai: 100.-, ebéd: 260.-, uzsonna: 60.-)
 • Iskolás gyermekek részére összesen 460.-/nap
  (tízórai: 100.-, ebéd: 300.-, uzsonna: 60.-)
 • Vendégétkezők részére 720.-/ebéd

Az étkezési térítési díjakat a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett Mézeskalács Óvoda számlájára (szlasz.:65700103-10126332) kell befizetni a kiadást követő 8 napon belül.

A gyermek távolmaradását tárgynap 9 óráig az intézményben lehet bejelenteni (tel: 26/370-066), illetve az élemezésvezetőnél (tel: 26/370-148) az étkezéslemondásokat a következő naptól tudjuk figyelembe venni. Kérjük jelezzék mikortól igénylik ismét a gyermek étkezését.

A jelentett távolmaradás napjaira kifizetett térítési díjak a következő hónapban kerülnek levonásra.

Térítési díj kedvezmények az óvodában

100% kedvezmény igényelhető az óvodai étkezés térítési díjából az alábbi esetekben:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • tartósbetegség vagy fogyatékosság esetén
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 • a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett) nettó összegének 130%-át. (2016-ban 95.960.-)

Térítési díj kedvezmények az iskolában

100% kedvezmény igényelhető az iskolai étkezés térítési díjából az alábbi esetekben:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

50% kedvezmény igényelhető az iskolai étkezés térítési díjából az alábbi esetekben:

 • tartósbetegség vagy fogyatékosság esetén
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek

A kedvezmények igénybevételéről pontos tájékoztatást, az igény benyújtásához szükséges igazolásokról felvilágosítást az élelmezésvezető és az óvodatitkár ad.